INTERIMS VD / MANAGEMENT

AFFÄRSPLANEPROCESSER

STYRELSEUPPDRAG / LÖPANDE KONSULTATIONER

Tre affärsområden:

Att leda strategiskt från styrelserummet eller mer operativt från VD-stolen kräver olika förmågor och kompetenser. Utgångspunkten för bägge roller är bolagets affärsplan. Min styrka ligger i den samlade erfarenheten från att leda affärsplaneprocesser, strategiskt besluta och följa upp affärsplanen i styrelserummet men också att vara den som från VD-stolen tillsammans med medarbetarna genomför den.

INTERIMS VD / MANAGEMENT:

Dagens utmaningar ställer inte sällan krav på snabba omställningar och ett flexibelt ledarskap anpassat efter bolagets behov för tillfället. Behovet av att tillfälligt ta in ett erfaret ledarskap, självständigt eller vid sidan av en befintlig VD, kan uppkomma i många situationer. Ett bolag kan till exempel stå inför en utvecklingsresa där ägarna vill ta steget från ägarlett till ägarstyrt med stöd av en VD vid rodret. En befintlig VD kan bli sjukskriven eller sägas upp och därvid tillfälligt behöva ersättas av en erfaren person som kan leda verksamheten. Bolaget kan också stå inför ett steg där befintlig VD:s kompetens inte räcker till och hen behöver stöttning från sidan under en period.

Några av hennes styrkor är att ta fram strategier och genomföra dessa för att uppnå utsatta mål och stödja organisationens vision, allt med ett långsiktigt perspektiv. Sabine är framgångsrik med att driva utveckling och förändring med affärsmässigt fokus. Hon är även bra på att engagera medarbetare på individ-team- och organisationsnivå.

Frida

COO, Advokatfirman Glimstedt Sverige

She is a hardworking, diligent CEO with great motivating skills. She demonstrates strong leadership qualities and understands what it takes to develop and successfully drive a brand/company.

Cathy Walker

Founder and CEO, LillyBox

Hon är smart, driven, målfokuserad och innovativ. Hon är positivt lagd, har lätt för att se behov och driva utveckling. Jag kan varmt rekommendera Sabine som VD i ägarledda bolag och i affärsutvecklande roller.

Ylva Gnosse

Expertkonsult affärsutveckling, Regi AB (numera marknadschef Advokatfirman Cederqvist)

Affärsplaneprocesser

En Affärsplaneprocess som involverar alla led i ett bolag; från medarbetare till ägare och styrelse har mycket hög sannolikhet att snabbt kunna leda bolaget till nästa nivå i positionering, omsättning och lönsamhet på mindre än sex månader. För att lyckas krävs ett tydligt ledarskap, en stringent, öppen och inkluderande processmetod. Den metod jag leder med kallas Pusselmetoden och den har skapat framgång i helt olika branscher som till exempel elitfotbollen och advokatbranschen.

– e-learning • gratis –
Leder du ett företag som vill skapa en framgångsrik, utmanande och hållbar affärsplan 2023-2025?

På 30 minuter kommer jag att guida dig genom de steg som kommer att göra det möjligt.
Titta nu? Skapa ett gratiskonto på den digitala plattformen Myflow – online learning.
Länk: e-learning inom management för dig som VD och ditt team.

Läs mer om Pusselmetoden (klicka på länken nedan)
Här beskriver jag mer detaljerat om varje pusselbit i processen.
Artikel i Advokaten, nr 5, 2022.

Sabine arbetade framgångsrikt med att skapa tydlighet kring aktiviteter och affärsmässiga målsättningar hos det stora internationella team som var delaktigt i förändringsarbetet. Sabine var mycket bra på att skapa engagemang i teamet genom att synliggöra olika verksamhetsdelar och insatser från personer i teamet.

Magnus Widén

Vice koncernchef/affärsutvecklingschef, Alektum Group

Sabine har en unik förmåga att skapa en riktig höjd i en vision, samtidigt som inte hon tappar den nödvändiga förankringen, två mycket viktiga hörnstenar i ett framgångsrikt strategiarbete.

Sabine var tidigt på det geniala med att skapa en historia som är värd att berätta vidare och som andra vill vara en del utav. Jag brinner själv för strategifrågor och har arbetat med det i många organisationer. Det sättet hon teamade upp oss för BK Häckens otroligt spännande resa, lärde jag mig själv mycket av. Det tog ca 6 månader att producera en strategi, men som sedan styrt Häcken till att bli en av Sveriges mest framgångsrika klubbar de senaste 10 åren, med en enorm förflyttning av sitt varumärke

Conny Bergström

CEO, Volvofinans Bank

Metoden hon använde för vårt strategiarbete 2023-2025, Pusselmetoden, var mycket effektiv och heltäckande. Ett fantastiskt verktyg som bjöd in alla intressenter i bolaget såväl medarbetare och kunder som styrelse och ägare. Sabine hittar på ett perfekt sätt mixen mellan att vara professionell, enkel att samarbeta med, produktiv och nytänkande, vilket gör att arbetet snabbt leder till resultat.

Maria Karlsson De Cecco

CEO & Client Manager, Connect Management Group 2015 AB

Förutom att Sabine drev ett prejudicerande mål i HD med positivt utfall för hela inkassobranschen så var hon med och skapade en helt ny position för ett juristbolag i ett större sammanhang och i en ny värdekedja på marknaden. Sabine är kanske en utav de smartare personer man kan arbeta med. På många sätt en stark resurs i ett förändringsarbete och ett tillväxtbolag där man behöver göra rätt saker.

Patrik Wadheden

Founder/fd VD, Jurist & Inkasso Sweden AB (del i Alektum Group)

Styrelseuppdrag och löpande konsultationer

Jag arbetar med tillskott av strategisk kompetens i styrelserum och som ett löpande bollplank till styrelse och VD i olika frågor där bolagen behöver åstadkomma förändring och utveckling eller ha en fast dialog att vila i.

Läs mer om:

Pågående styrelseuppdrag

I styrelsen har Sabine Söndergaard medverkat till en professionalisering av arbetet, med en förmåga att snabbt se samband mellan delar och helhet. Sabine är rak och direkt, alltid påläst, uppmuntrande och bidrar med gott humör.

Joakim Hagerius

Ordförande, Räddningsmissionen i Göteborg

Sabine tillför framförallt ett allmänt klokskap och sunt förnuft i de flesta frågor styrelsen i ett bolag kan ställas inför. Hon är en varm person som är mycket enkel att kommunicera med.

Patrik Torkelsson

Ordförande, Veteranpoolen (publ)

Sabine har en bred kompetens och bidrar mycket till utvecklingen av bolaget med att vara modig och pusha på. I rollen som styrelseledamot är hon är klok, engagerad, effektiv och som person är Sabine positiv, intresserad och mycket trevlig vilket gör det är lätt att jobba tillsammans.

Stefan Burman

Styrelseordförande, Connect Management Group AB

Hon skapade en delaktighet och lyssnade aktivt, samtidigt som hon styrde föreningen dit hon ville.  Hon är djupt engagerad, vill förstå och utmana det förväntade. Genom sitt eget djupa engagemang och inlyssnande, skapar hon en plattform där det oväntade blir självklart.

Conny Bergström

CEO, Volvofinans Bank